Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza
Poznań, dnia 22.11.2023 r.
Ogłoszenie o zamówieniu:

„Dostawa energooszczędnych źródeł światła typu LED zgodnie ze specyfikacją do POSM II st. w Poznaniu”

⇒ informacja o wyborze oferty
⇒ Zapytanie ofertowe
zał. nr 1 specyfikacja techniczna
⇒ zał. nr 2 – druk oferty
zał. nr 3 -wzór umowy
⇒ zał. nr 4 – protokół odbioru
Poznań, dnia 18.11.2022 r.
Ogłoszenie o zamówieniu:

„Dostawa fortepianu używanego o dł. 178 cm. do POSM II st. Im. M. Karłowicza”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Specyfikacja instrumentu
Załącznik nr 2. Druk oferty
Załącznik nr 3. Wzór umowy
Załącznik nr 4. Protokół odbioru
Poznań, dnia 1.12.2021 r.

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa instrumentów do POSM II st.”

 „Dostawa instrumentów do POSM II st.”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zał . nr 1. Specyfikacja
Zał. nr 2 druk oferty
Zał. nr 3 – wzór umowy
Zał. nr 4 – protokół odbioru

 


Poznań, dnia 30.06.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

„Roboty budowlane Malowanie ciąg w korytarzowych oraz remont pomieszczenia aneksu kuchennego w budynku klasowym POSM 2st. – etap II, parter”

Poznań, dnia 18.06.2021 r.
„Malowanie ciągów korytarzowych w budynku POSM II st.”
Poznań, dnia 08.06.2021 r.

Ogłoszenie o przetargu:

„Malowanie ciągów korytarzowych w budynku POSM II st.”

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Malowanie ciągów korytarzowych w budynku POSM II st., ul. Solna 12, 61-736 Poznań”

PLIKI DO POBRANIA

Poznań, dnia 07 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty POSM II st.

„Dostawa instrumentów do POSM II st.”

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12 zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa instrumentów do POSM II st.”

PLIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content