Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

BIG CONCERT BAND

Powstanie Big Concert Band’u POSM II st. im. M. Karłowicza wiąże się z rozwojem działalności koncertowej szkoły oraz rozszerzaniem tzw. oferty edukacyjnej tj. tworzeniem odpowiednich warunków do rozwoju zainteresowań uczniów. Podjęte w roku szkolnym 2005/2006 działania mające na celu uatrakcyjnienie kolejnej edycji Koncertu Gwiazdkowego doprowadziły do powstania dużego dętego zespołu instrumentalnego. Zespół ten występując po raz pierwszy 20 grudnia 2005 roku, podczas wspomnianego koncertu w Auli UAM, będącego od samego początku wizytówką szkoły oraz ważnym wydarzeniem muzycznym dla miasta Poznania, zaprezentował kompozycję Chucka Rio Tequila. Ciepłe i serdeczne przyjęcie występu oraz uznanie publiczności stały się impulsem, w wyniku którego podjęte zostały przez Dyrekcję szkoły działania mające na celu rozwój zespołu. Doprowadziły one do ukształtowania zespołu w dzisiejszej formie.

Skład zespołu stanowią flety, klarnety, saksofony, trąbki, puzony oraz sekcja rytmiczna (fortepian, gitara, gitara basowa i perkusja), a także okazjonalnie rogi , tuba i inne instrumenty. Charakter wykonywanej muzyki zdecydował, że mimo tak szerokiego instrumentarium zespół określany jest mianem big bandu. W okresie swojej dość długiej działalności Big Concert Band POSM II st. zagrał kilkadziesiąt koncertów, z których najważniejsze to wspomniane Koncerty Gwiazdkowe, koncerty podczas Europejskich Spotkań Młodzieży w Poznaniu, koncerty zagraniczne m. in. w Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także wiele występów dla społeczności miasta Poznania i regionu.

Od momentu powstania nad pracą i rozwojem zespołu czuwa mgr Mariusz Pikulski.

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content