Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

WYDZIAŁ RYTMIKI I ŚPIEWU SOLOWEGO

Rytmika należy do metod wychowania muzycznego, a nie do dyscyplin tanecznych. Jej twórcą jest Emil Jaques-Dalcroze, szwajcarski kompozytor, pedagog i dyrygent. Podstawowym założeniem tej metody jest ścisły związek muzyki i ruchu. Rolę sztuki wychowującej odgrywa w rytmice muzyka i to ona wyznacza kierunek jej rozwoju. Dzięki temu rytmika pozostaje metodą otwartą i stale rozwijającą się.

Ciało ludzkie jest orkiestrą, w której różne instrumenty: mięśnie, nerwy, uszy i oczy kierowane są przez dwóch dyrygentów – duszę i umysł.” – Emil Jaques-Dalcroze

Wydział rytmiki spośród innych sekcji wyróżniają: kształcenie wrażliwości, wyobraźni muzycznej i przestrzenno-ruchowej oraz wyrabianie umiejętności odtwarzania ruchem elementów muzyki. Tych kompetencji nabywają uczennice uczestnicząc w zajęciach rytmiki, metodyki nauczania rytmiki, techniki ruchu, improwizacji fortepianowej, lekcjach fortepianu, emisji głosu i chóru.
Uczennice wydziału rytmiki biorą udział w wielu koncertach szkolnych, m.in. koncertach edukacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, Małym Festiwalu Muzycznym, Koncercie Gwiazdkowym, Koncercie Rodzinnym wydziału rytmiki, Koncercie Walentynkowym; a także pozaszkolnych, np. w Akademii Muzycznej czy w domu opieki społecznej, prezentując interpretacje ruchowe muzyki. Współpracujemy z Towarzystwem im. Feliksa Nowowiejskiego przy organizacji warsztatów muzycznych dla dzieci. Uczennice biorą także udział w Ogólnopolskich Warsztatach Rytmiki, które pozwalają im poszerzyć wiedzę.
Rytmika to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pracować z dziećmi – uczennice odbywają praktyki, prowadząc zajęcia rytmiki z dziećmi w przedszkolu.

Nasze absolwentki mogą kontynuować naukę rytmiki w muzycznych uczelniach wyższych.

Musicie nade wszystko lubić uczyć, musicie kochać swoich uczniów i kierować wasz codzienny wysiłek ku budzeniu w nich pragnienia, aby wyrażać siebie i wyrażać muzykę.” – E. Jaques-Dalcroze

Funkcję kierownika sekcji pełni obecnie mgr Marlena Pietrzak – Burandt.

KADRA

Marlena Pietrzak-Burandtkierownik sekcji, rytmika, metodyka, technika ruchu, ruch sceniczny

Zuzanna Bera – improwizacja fortepianowa

Maria Ćwiklińska – improwizacja fortepianowa

Jolanta Kajdasz – śpiew, emisja głosu

Magdalena Nowacka-Kleban – śpiew, emisja głosu

Jarosław Kozłowski – improwizacja fortepianowa

Emilia Pankowiak – improwizacja fortepianowa

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content