Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

REKRUTACJA 2024

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO

POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA im. M. Karłowicza

na rok szkolny 2024/2025

⇒ WYNIKI REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025

 • Obowiązują zasady uregulowane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
  do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
  do innych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 686 ) wraz ze zmianami ogłoszonymi Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2022 r. ( Dz. U. z 2022 r., poz. 194, poz. 563 ).
 • Szkoła prowadzi punkt konsultacyjny w wybrane czwartki w godz. 14.30–15.30, po uzgodnieniu telefonicznym.
 • Podania o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać do 29 maja 2024 r.
 • Egzaminy zostaną przeprowadzone 8 czerwca 2024 roku (sobota).
 • Egzaminy obejmują:

EGZAMIN PRAKTYCZNY

na wydział INSTRUMENTALNY

(dotyczy kandydatów kontynuujących dotychczasowe kształcenie na tym samym instrumencie)

⇒ SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH:

 • fortepian, klawesyn:

1. Etiuda prezentująca umiejętności techniczne.

2. Utwór polifoniczny z epoki baroku.

3. Utwór do wyboru kandydata, pozwalający ocenić jego umiejętności muzyczne.

Kandydaci na klawesyn wykonują program na fortepianie lub klawesynie (do wyboru kandydata). W razie prezentacji na fortepianie, dodatkowo sprawdzana jest przydatność do gry na klawesynie, poprzez wykonanie na nim części programu (przede wszystkim utworu polifonicznego).

 •  organy:

1. Utwór polifoniczny z epoki baroku.

2. Utwór lub utwory do wyboru kandydata, prezentujące pełen zakres jego umiejętności technicznych i muzycznych.

Kandydaci wykonują program na fortepianie lub organach (do wyboru kandydata). W razie prezentacji na fortepianie, dodatkowo sprawdzana jest przydatność do gry na organach, poprzez wykonanie na nich części programu (przede wszystkim utworu polifonicznego). Przy sprawdzaniu przydatności na organy i klawesyn nie wymagamy wcześniejszego przygotowania do zagrania na danym instrumencie.

 • akordeon:

3 utwory do wyboru kandydata, prezentujące pełen zakres umiejętności technicznych i muzycznych

⇒ SEKCJA INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH:

 • skrzypce, altówka, wiolonczela:

1. dowolna gama i pasaże

2. dwudźwięki – tercje, seksty i oktawy

3. etiuda lub kaprys

4. Koncert cz. I lub II i III

 • gitara:

1. dowolna etiuda

2. utwór muzyki dawnej 

3. część sonaty lub wariacje

4. utwór dowolny

 • kontrabas:

1. dowolna gama

2. dowolna etiuda 

3. dwie kontrastujące części Sonaty staroklasycznej lub utwór dowolny

⇒ SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH:

1. dowolna gama i pasaż

2. dwie kontrastowe etiudy

3. utwór dowolny

 • i PERKUSJI:

1. 3 utwory dowolne na: werblu, kotłach i ksylofonie

2. dodatkowo może być na marimbie lub wibrafonie

 • Program można zaprezentować z akompaniamentem, bądź bez (szkoła nie zapewnia akompaniatora).
 • W przypadku zmiany instrumentu badana jest przydatność kandydata i dopuszcza się wykonanie dowolnej prezentacji na instrumencie, na którym kształcił się wcześniej kandydat.

 ⇒ SEKCJA MUZYKI ROZRYWKOWEJ I JAZZU:

 • instrumentalistyka jazzowa – dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden klasyczny, jeden rozrywkowy, może być z akompaniamentem, bądź podkładem,
 •  wokalistyka jazzowa – dwa zróżnicowane stylistycznie standardy jazzowe przygotowane na pamięć, badanie zdolności dykcyjnych na podstawie przeczytanego tekstu wybranego przez komisję, repertuar może być wykonywany z akompaniamentem (szkoła nie zapewnia akompaniatora) lub podkładem.

na wydział RYTMIKI i ŚPIEWU SOLOWEGO:

 • rytmika – egzamin praktyczny ze spostrzegania i wyrażania ruchem zmian zachodzących w muzyce (dynamika, tempo, rytm, artykulacja), z improwizacji ruchowej do wybranych fragmentów utworów muzycznych, z badania poczucia rytmu i pamięci rytmicznej, z podstaw gry na fortepianie,
 • wokalistyka – zaprezentowanie dwóch utworów z pamięci, w tym co najmniej jeden w języku polskim (do wyboru forma piosenki, pieśni lub arii), badanie zdolności dykcyjnych na podstawie przeczytanego tekstu wybranego przez komisję, repertuar może być wykonany a capella lub z akompaniamentem (szkoła nie zapewnia akompaniatora),

na wydział LUTNICTWA:

egzamin praktyczny polegający na sprawdzenie uzdolnień plastycznych (wykonanie rysunku) oraz sprawdzenie zdolności manualnych.

EGZAMIN OGÓLNOMUZYCZNY

z kształcenia słuchu i wiedzy o muzyce obowiązuje na wszystkie kierunki/specjalności

 • Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Do poszczególnych sekcji zostaną przyjęci kandydaci z najwyższą punktacją.
 • Kandydat zmieniający instrument oceniany jest na zasadzie stwierdzenia przez komisję przydatności.
 • Kandydat może zdawać na trzy dowolnie wybrane specjalności / kierunki.
 • Wszyscy kandydaci składają podania i inne wymagane dokumenty wraz ze świadectwem zdrowia.
 • Kandydaci mogą zapoznać się ze Statutem na stronie internetowej szkoły www.muzycznanasolnej.pl
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 14 czerwca 2024 r.
 • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie ORYGINAŁÓW świadectw ukończenia szkoły podstawowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. w terminie do 5 lipca 2024 r.

Poznań, dnia 1 marca 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content