Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

REKRUTACJA 2022

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO  POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. M.KARŁOWICZA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1. Obowiązują zasady uregulowane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 686 ) wraz ze zmianami ogłoszonymi Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2022 r. ( Dz.U. z 2022 r., poz. 563 ).

2. Szkoła prowadzi punkt konsultacyjny w wybrane czwartki w godz. 14.30–15.30, po uzgodnieniu telefonicznym.

3. Podanie. o przyjęcie wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać do 20 maja 2022 r.

4.Egzaminy zostaną przeprowadzone 28 maja 2022 roku (sobota).

5.Egzaminy obejmują:

A. egzamin praktyczny

na Wydział instrumentalny
(sekcje instrumentów klawiszowych, strunowych, dętych i perkusji, muzyki rozrywkowej i jazzu): egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów prezentujący pełny zakres jego umiejętności technicznych i muzycznych,

na Wydział rytmiki i śpiewu solowego:

” rytmika – egzamin praktyczny ze spostrzegania i wyrażania ruchem zmian zachodzących w muzyce (dynamika, tempo, rytm, artykulacja), z improwizacji ruchowej do wybranych fragmentów utworów muzycznych, z badania poczucia rytmu i pamięci rytmicznej, z podstaw gry na fortepianie,

” śpiew – zaprezentowanie dwóch utworów z pamięci, w tym co najmniej jeden w języku polskim (do wyboru forma piosenki, pieśni lub arii), badanie zdolności dykcyjnych na podstawie przeczytanego tekstu wybranego przez komisję, repertuar może być wykonany a capella lub z akompaniamentem,

na Wydział lutnictwa:

egzamin praktyczny polegający na sprawdzenie uzdolnień plastycznych (wykonanie rysunku) oraz sprawdzenie zdolności manualnych.

B.egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych obowiązuje na wszystkie kierunki/specjalności

  1. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Do poszczególnych sekcji zostaną przyjęci kandydaci z najwyższą punktacją.
  2. Kandydat zmieniający instrument oceniany jest na zasadzie stwierdzenia przez komisję przydatności.
  3. Kandydat może zdawać na trzy dowolnie wybrane specjalności / kierunki.
  4. Wszyscy kandydaci składają podania i inne wymagane dokumenty wraz ze świadectwem zdrowia.
  5. Kandydaci mogą zapoznać się ze Statutem na stronie internetowej szkoły www.muzycznanasolnej.pl
  6.  Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 3 czerwca 2022 r.
  7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie ORYGINAŁÓW świadectw ukończenia szkoły podstawowej / ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. w terminie do 12 lipca 2022 r.

Poznań, dnia 25 marca 2022 r

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content