Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

BIBLIOTEKA

Biblioteka POSM II stopnia jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. Jest ośrodkiem informacji i edukacji czytelniczej. Swoimi działaniami wspiera realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Wspomaga realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów.

Podejmuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów.
Biblioteka, pełniąc funkcję Szkolnego Centrum Informacji, stwarza również możliwość samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań. Udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

Z bogatych zasobów biblioteki, liczących około 40 000 woluminów, mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Blisko 20 000 stanowią wydawnictwa nutowe, głównie z zakresu nauki gry na instrumentach. Wśród publikacji książkowych dużą część księgozbioru stanowią lektury, a także biografie wielu kompozytorów oraz monografie i analizy ich twórczości.

W skład biblioteki wchodzą:
  • wypożyczalnia
  • czytelnia
  • pracownia multimedialna
GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 09:00 – 17:00
wtorek: 09:00 – 17:00
środa: 09:00 – 16:00
czwartek: 09:00 – 16:30
piątek: 09:00 – 15:00

Katarzyna Jednorowicz – kierownik
Anna Królik
Ewa Wasiuk-Prałat

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content