Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

RADA RODZICÓW

Przewodniczący

Marcin Majewski

 

Z-ca przewodniczącego

Inga Psuja-Marcinkowska

 

Skarbnik

Izabela Wicke

 

Sekretarz

Anna Cebulska

Rada Rodziców Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza

ul. Solna 12, 61-736 Poznań

NIP: 778-143-42-85
Nr konta bankowego: 50 1020 4027 0000 1102 0031 3858

Projekt WYGRYWA MUZYKA
Potrzebujesz muzyków? My potrzebujemy Twojej pomocy!

Zapraszamy!

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content