Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

ORKIESTRA KAMERALNA POSM II ST. – POZNAŃSKIE SMYCZKI

Orkiestra Kameralna Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. powstała w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Aleksandra Radzewskiego. Grają w niej najwybitniejsi uczniowi tej szkoły. Większość z nich, to laureaci prestiżowych nagród na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą. Orkiestra brała udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych w Polsce i Niemczech. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Poznania i okolic, biorąc udział m. in. w cyklu koncertów Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką a także w corocznych Koncertach Gwiazdkowych w Auli UAM. Wśród solistów, którym akompaniowała znaleźli się m.in. Barbara Gutaj, Wiesław Prządka a także Vadim Brodski.

W repertuarze orkiestry znajdują się utwory od muzyki baroku, aż po współczesność, a szczególne miejsce zajmuje muzyka filmowa i muzyka popularna w klasycznych opracowaniach.

Od listopada 2015 orkiestrę prowadzi Jacek Pawełczak – absolwent chóralistyki i dyrygentury symfonicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content