Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

VI Konkurs Zespołów Kameralnych „Razem raźniej”.

Zapraszamy do udziału w VI Konkursie Zespołów Kameralnych im. prof. Wojciecha Malińskiego „Razem raźniej”

⇒ Regulamin do pobrania

REGULAMIN
VI Konkurs Zespołów Kameralnych
im. prof. Wojciecha Malińskiego „Razem raźniej”
1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza.
2. Konkurs odbędzie się 18 czerwca 2024 r. w Sali Kameralnej Poznańskiej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza.
3. Celem konkursu jest popularyzacja i promocja grania zespołowego wśród
młodzieży oraz umożliwienie prezentacji twórczości pozaszkolnej w dowolnym
gatunku muzycznym.
4. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności.
5. Zespoły wykonują dowolny program nie dłuższy niż 8 minut.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:
a. Muzyka klasyczna
b. Muzyka jazzowa
c. Kategoria OPEN (wszystkie pozostałe gatunki muzyczne)
7. Przynajmniej połowę składu zgłoszonego zespołu obowiązkowo muszą stanowić
uczniowie POSM II st.
8. W zależności od ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość
połączenia kategorii jazzowej z kategorią open w jednej grupie: muzyka
rozrywkowa
9. W dniu występu żaden z członków zespołu nie może mieć ukończonych więcej
niż 19 lat, z wyłączeniem obecnych uczniów POSM II st.
10. Dopuszcza się udział zespołów, które przygotowały się samodzielnie – bez
udziału pedagoga.
11. Dopuszcza się korzystanie z zapisów nutowych.
12. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona przed konkursem w drodze losowania.
13. Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 12
czerwca 2024 r.
14. Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową na adres:
konkurs@muzycznanasolnej.pl
15. W zgłoszeniu należy podać:
● skład zespołu (imię i nazwisko, klasa), nazwę zespołu (opcjonalnie)
● nazwisko pedagoga (jeśli zespół został przygotowany przez nauczyciela)
● dokładny program, gatunek i czas trwania prezentacji
● dodatkowe wymagania techniczne, jeżeli są konieczne do występu
16. Przewodniczącego oraz członków Jury powołuje organizator.
17. W ocenie wykonawców Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim
umiejętność grania zespołowego, estetykę brzmienia oraz artystyczne walory
wykonania.
18. Za najlepsze wykonania przyznane zostaną atrakcyjne nagrody pieniężne i
wyróżnienia ufundowane przez Radę Rodziców.
19. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania specjalnej nagrody za najciekawszy i
wyjątkowy wizerunek sceniczny.
20. Decyzje jury są niepodważalne.

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content