Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Rekrutacja 2022

Ostanie zmiany w organizacji szkolnictwa artystycznego spowodowały, że nie będzie, niestety, naboru do pierwszej klasy POSM II stopnia im M. Karłowicza. Nauka w naszej Szkole będzie możliwa dopiero po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej.

Dlatego wszystkich obecnych szóstoklasistów, pragnących uczyć się na SOLNEJ zapraszamy, a nawet zachęcamy do pojęcia nauki w siódmej klasie, w zaprzyjaźnionej z naszą, znajdującą się w tym samym budynku, POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego z perspektywą kontynuowania edukacji u nas, lub w innej średniej szkole.

Rekrutacja odbywać się będzie na obowiązujących przepisach a więc przesłuchaniu z instrumentu głównego i kształcenia słuchu oraz przedstawieniu świadectwa ukończenia klasy szóstej (po zakończeniu roku szkolnego). Planowany termin rekrutacji — czerwiec 2022 r.

W ramach naszych możliwości kadrowych postaramy się umożliwić naukę na każdym wybranym instrumencie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – 61 852 28 55

Szczegóły rekrutacji do naszej Szkoły na stronie:

REKRUTACJA 2022

 

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content