Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Zapraszamy do szkoły – zmiany w rekrutacji

 

W związku z przedłużającym się czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół informujemy o wprowadzonych zmianach w procesie rekrutacji do Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza.

 

DOKUMENTY
1.Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA. Prosimy o wypełnienie ich i odesłanie drogą elektroniczną na adres szkoły: sekretariat@posm2st.poznan.pl do 22 maja 2020 roku. Pozostałe dokumenty jak świadectwo i odpis aktu urodzenia prosimy wysłać w formie skanu lub czytelnego zdjęcia, oceny z półrocza jako zwykły dokument.
Podpisy własnoręczne nie są wymagane. Będziemy prosili o uzupełnienie ich w późniejszym terminie, w momencie dostarczania oryginałów świadectw ukończenia szkoły.
2.Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności prosimy dostarczyć
do 31 sierpnia 2020 (w związku z dużym obciążeniem służby zdrowia termin może ulec przedłużeniu, po wcześniejszym uzgodnieniu).

EGZAMIN
Mając na względzie utrudniony dostęp do nauczycieli i brak pewności co do najbliższej przyszłości zmieniamy formułę egzaminu wstępnego. Poszczególne części będą wyglądały następująco:

1.EGZAMIN PRAKTYCZNY
Prosimy o przesłanie nagrania sporządzonego aktualnie, w warunkach domowych, może też być wcześniej przygotowane np. konkursowe z bieżącego roku szkolnego. Nagranie może być zarejestrowane np. telefonem. Jeżeli kandydat zmienia instrument i nie może zagrać na nim programu, prosimy o nagranie wykonane na dotychczasowym instrumencie.
– na nagraniu ma być widoczna cała sylwetka wykonującego program,
– w opisie nagrania należy umieścić imię i nazwisko kandydata,
– nagranie proszę rozpocząć przedstawieniem się kandydata podając imię i nazwisko, do której klasy zdaje oraz wybrany kierunek/kierunki jeśli jest ich więcej,
– plik z nagraniem proszę przesłać droga mailową dowolnym sposobem na adres sekretariatu do 30 maja 2020 r.
Najprostsze sposoby wysyłania większych plików to np.:
-poprzez chmurę poczty gmail,
-filemail.com (nie trzeba mieć konta, można wysłać nawet z telefonu przez przeglądarkę internetową, wysyłając plik program zapyta o dostępność – proszę zaznaczyć, by pliki były dostępne przynajmniej 1 tydzień; dodatkową zaletą jest, iż dostaną Państwo potwierdzenie na swój adres e-mail, że plik został wysłany, a także kolejny, że został odebrany).
Wymagania repertuarowe – program nie przekraczający 10 minut:
-skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, fortepian, akordeon: program dowolny,
-klawesyn, organy: program dowolny, jeden z utworów z muzyki dawnej np. J. S. Bach,
-flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba: gama, etiuda i utwór dowolny,perkusja: prosimy o kontakt z sekretariatem,
-muzyka rozrywkowa i jazz: 1 klasyczny oraz 1 rozrywkowy utwór,
-śpiew: 2 dowolne utwory np. pieśń, piosenka, aria.

2. EGZAMIN OGÓLNOMUZYCZNY
Na podstawie świadectwa klasy 5 szkoły muzycznej I st. oraz półrocznego klasy 6 (lub klasy 3 cyklu młodzieżowego oraz półrocznego klasy 4) kandydat może być zwolniony z egzaminu ogólnomuzycznego (do klas wyższych – odpowiednio świadectwa z klas 6 lub 7 oraz półroczne z 7 lub 8 / klasy 1 i półroczne 2 klasy szkoły muzycznej II st.)
We wszystkich pozostałych sytuacjach jak np.: chęć nauki na takich kierunkach jak rytmika, lutnictwo, niepełne wykształcenie muzyczne, zmiana instrumentu, rozpoczęcie nauki na nowym instrumencie zapraszamy na spotkanie-egzamin 6 czerwca 2020 roku od godz. 10.00. Jeżeli do tego czasu szkoły pozostaną zamknięte zaprosimy na rozmowę on-line 6 czerwca 2020 r.
WYNIKI
Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 16 czerwca 2020 roku.

KONSULTACJE
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Państwa dzieci. Wprawdzie czwartkowy punkt konsultacyjny nie działa, ale dyrekcja oraz kierownicy sekcji są do Państwa dyspozycji. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły przez telefon bądź e-mail.

Punkt konsultacyjny on-line działa! Nie tylko w czwartki!
e-ZAPRASZAMY
dyr Monika Kusz

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content