Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Spis podręczników

>>>ZESTAW PODRĘCZNIKÓW<<<


Bezpłatne podręczniki dla klas pierwszych uczniowie otrzymają we wrześniu. Skrypty do przedmiotów ogólnomuzycznych będą rozprowadzane we wrześniu.

Spis lektur dla pierwszej klasy gimnazjum:

A. Fredro, „Zemsta”,

A. de Saint Exupery, „Mały Książę”,

D. Terakowska, „Córka Czarownic”,

E.E. Schmitt, „Oskar i pani Róża”,

R. Kapuściński, „Heban”.

Pełną listę lektur nauczyciel poda na lekcji organizacyjnej.

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content