Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Dostępność Cyfrowa

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej stronie www zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

61-736 Poznań, ul. Solna 12

tel. 61 852 28 56

e-mail: sekretariat@muzycznanasolnej.pl

strona internetowa: www.muzycznanasolnej.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklaracja Dostępności Architektonicznej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. M. Karłowicza przy ul. Solnej 12:

1. Dostępność

– W wejściach do szkoły nie potrzeba najazdów dla wózków osób niepełnosprawnych gdyż wejścia są zlokalizowane na poziomie chodnika.

– w budynku muzycznym na poziomie partery znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

– Wszystkie biegi schodów zarówno w budynku klasowym jak i muzycznym wyposażone są w taśmy odblaskowe wyznaczające początek oraz zakończenie biegu schodów dla osób słabo widzących.

2. Brak dostępności

– szkoła nie posiada windy ani wciągów dla osób poruszających się na wózkach

Aplikacje mobilne:

Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content