Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Profesor Mieczysław Koczorowski

ARTYSTA

Profesor Mieczysław Koczorowski urodził się 1 lipca 1938 roku w Poznaniu. W rodzinnym mieście ukończył Państwowe Liceum Muzyczne oraz Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną, a jego mistrzem i nauczycielem gry na oboju był prof. Józef Madeja. W czasie studiów jako wyróżniający się student wygrywał krajowe eliminacje, które otwierały mu drogę do udziału w Międzynarodowych Konkursach Muzycznych w Pradze oraz w Monachium. Muzyczny warsztat doskonalił podczas Stypendium Konsultacyjnego u prof. Baudo Etienne w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Paryżu oraz na Kursie Mistrzowskim prowadzonym przez prof. Franciszka Hantaka w Akademii Muzycznej w Pradze. Pierwszy rok studiów to również początek artystycznej drogi Profesora związany z objęciem stanowiska I oboisty-solisty w orkiestrze Poznańskiej Opery. Utalentowanym artystą-muzykiem zainteresował się prof. Bohdan Wodiczko i zaprosił do zespołu orkiestry Teatru Wielkiego w Warszawie.  Po powrocie do ukochanego Poznania Mieczysław Koczorowski ponownie związał się zawodowo z Poznańską Operą, a kilka lat później z orkiestrą Poznańskiej Filharmonii, w której grał jako solista w grupie obojów oraz oboista kameralista i kierownik artystyczny utworzonego wówczas Oktetu Dętego „Poznańscy Kameraliści”.

Życie artystyczne młodego muzyka wypełniały bardzo liczne koncerty solistyczne, orkiestrowe, kameralne w Polsce i w Europie. Występował z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Poznańskiej Filharmonii, Poznańskimi Kameralistami, Chórem Chłopięcym i Męskim „Poznańskie Słowiki” Stefana Stuligrosza, Orkiestrą „Amadeus”  Agnieszki Duczmal, Filharmonią i Operą Gdańską, Polską Orkiestrą Kameralną pod dyr. Jerzego Maksymiuka. Współpracował z najwybitniejszymi polskimi dyrygentami (Witoldem Rowickim, Henrykiem Czyżem, Jerzym Katlewiczem, Robertem Satanowskim). Uprawiał różne formy muzykowania kameralnego w duetach, triach  stroikowych, kwartetach barokowych. Podejmował nowe artystyczne wyzwania – występy z Collegium Musicorum Posnaniensis i Kwartetem Wilanowskim, z Kwintetem Dętym Pedagogów Akademii Muzycznej. Nagrywał do radia i telewizji. Brał udział w festiwalach muzyki współczesnej, koncertach poznańskiej Pro Sinfoniki. Jest autorem licznych prawykonań utworów kompozytorów polskich i zagranicznych.

PEDAGOG

Profesor Mieczysław Koczorowski pracę pedagogiczną rozpoczął jako wykładowca gry na oboju w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Wiedzą i doświadczeniem dzielił się także z uczniami, studentami i słuchaczami szkół muzycznych I i II stopnia, Państwowego Liceum Muzycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz podczas kursów doskonalących w wielu miastach Polski. Wykształcił ponad 60 wysokiej klasy absolwentów, o których mawiał: To moja maleńka garstka, ale potężna armia instrumentalistów.  Ta „armia” grała i gra w orkiestrach całego świata. Są wśród nich laureaci konkursów krajowych i międzynarodowych. Wypromował większość oboistów w Polsce, a także innych instrumentalistów grających na instrumentach dętych drewnianych. Napisano o profesorze Koczorowskim „ojciec polskiej szkoły oboju”. Stworzył nową na gruncie polskim, a dzisiaj jedyną i naturalną, metodę gry na instrumentach dętych polegającą na umiejętnym wykorzystaniu w toku nauki wszystkich mięśni współdziałających w procesie oddychania. Wygłosił szereg wykładów na terenie Katedry PWSM, ośrodków metodycznych Poznania, Zielonej Góry, Koszalina, Szczecina i innych. Jest autorem prac teoretycznych z dziedziny wykonawstwa. Prowadził Letnie Kursy Mistrzowskie w Dusznikach Zdroju oraz Kursy dla Nauczycieli Szkolnictwa Muzycznego I i II Stopnia, zasiadał w jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych, jest twórcą Poznańskiego Konkursu Instrumentów Dętych Drewnianych dla Uczniów Szkół I i II Stopnia Województwa Wielkopolskiego. Jako uznany autorytet świata muzycznego opiniował w formie recenzji wnioski większości aktualnych profesorów grających na instrumentach dętych drewnianych. Był Konsultantem Ministra Kultury i Sztuki.

REKTOR

Profesor Mieczysław Koczorowski był rektorem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w latach 1993-1999. Społeczność akademicka powierzyła tę odpowiedzialną funkcję człowiekowi, który dał się poznać jako pracowity kierownik Katedry Instrumentów Dętych, a następnie dziekan Wydziału Instrumentalnego, zaangażowany prorektor ds. artystycznych oraz wrażliwy i troskliwy prorektor ds. studenckich. Akademia stała się trzecim, ukochanym dzieckiem Profesora, które otoczył  dbałością o jej artystyczny, naukowy i organizacyjny rozwój.

Za działalność artystyczną, pedagogiczną i organizacyjną Profesor Mieczysław Koczorowski otrzymywał liczne nagrody i odznaczenia regionalne, resortowe i państwowe, w tym m.in.: Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,  Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Profesor Mieczysław Koczorowski zmarł 21 lutego 2018r.

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content