Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Poznański Konkurs Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego poszczycić się może wieloletnią tradycją. Jest najstarszym wydarzeniem tego typu dla uczniów grających na instrumentach dętych w Wielkopolsce.

Inicjatorem konkursu w 1993 roku był kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji ówczesnego Państwowego Liceum Muzycznego w Poznaniu prof. Mieczysław Koczorowski, wybitny poznański oboista i późniejszy Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od samego początku konkurs stał się bardzo ważnym wydarzeniem muzycznym nie tylko w mieście, ale także w regionie, a następnie w kraju. Jest on ponadto chlubną wizytówką sekcji, a za jego organizację odpowiadają, zgodnie z tradycją, kolejni kierownicy sekcji instrumentów dętych i perkusji Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza, Leszek Walkowiak, a aktualnie Mariusz Pikulski. Początkowo konkurs skierowany był do uczniów szkół muzycznych Wielkopolski. Dość szybko poszerzył jednak swój zasięg i objął nim również szkoły regionu lubuskiego i zachodniopomorskiego. Finalnie dzięki promocji w internecie na konkurs zaczęli przyjeżdżać uczniowie szkół muzycznych z całej Polski. Konkurs organizowany jest corocznie wczesną wiosną naprzemiennie dla instrumentów dętych drewnianych i blaszanych.

Od 2020 roku konkurs nosi imię swojego inicjatora prof. Mieczysława Koczorowskiego.

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content