Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

IV Konkurs Zespołów Kameralnych im. prof. Wojciecha Malińskiego "RAZEM RAŹNIEJ".

Rada Rodziców POSM II st. serdecznie zaprasza naszych uczniów do udziału w IV Konkursie Zespołów Kameralnych im. prof. Wojciecha Malińskiego „Razem raźniej”, który odbędzie się 20 czerwca 2022 roku w Sali Koncertowej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 czerwca!
Do zobaczenia na scenie!

REGULAMIN

IV Konkurs Zespołów Kameralnych
im. prof. Wojciecha Malińskiego „Razem raźniej”

 

 1.  Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Poznańskiej Ogólnokształcącej
  Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza.
 2. Konkurs odbędzie się 20 czerwca 2022 r. w Sali Koncertowej Poznańskiej
  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza.
 3.  Celem konkursu jest popularyzacja i promocja grania zespołowego wśród
  młodzieży oraz umożliwienie prezentacji twórczości pozaszkolnej w dowolnym
  gatunku muzycznym.
 4. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności.
 5. Zespoły wykonują dowolny program nie dłuższy niż 8 minut.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:
  a. Muzyka klasyczna
  b. Muzyka jazzowa
  c. Kategoria OPEN (wszystkie pozostałe gatunki muzyczne)
 7.  Przynajmniej połowę składu zgłoszonego zespołu obowiązkowo muszą stanowić
  uczniowie POSM II st.
 8. Organizator dopuszcza możliwość łączenia kategorii.
 9. W dniu występu żaden z członków zespołu nie może mieć ukończonych więcej
  niż 19 lat, z wyłączeniem obecnych uczniów POSM II st.
 10. Dopuszcza się udział zespołów, które przygotowały się samodzielnie – bez
  udziału pedagoga.

Do pobrania:

MUZYCZNA NA SOLNEJ

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza

Social Share
H E L L O T H E R E
Skip to content